Du behöver ett "dörr-kort" för att komma in i stugan, kort får

du hos oss i styrelsen, deposition för kortet är 100 kr.


 

 

Tag kontakt med oss för utbyte av kort, vi har spärrat ett antal kort under året,

så att vi på det sättet får bytt kod på samtliga nyckelkort .

 Ring eller Maila oss i styrelsen.