Välkomna till Föreningen Skatåsstugan

 

 

 

 

[counter] besökare har tittat på denna sida

 

Jag rekommenderar Din Studio

 

Under skatåsstugans årsmöte 2024 fick styrelsen i uppdrag att utreda att avveckla föreningen samt stugan i Skatås utav dem närvarande medlemmarna på mötet. Detta grundar sig i att engagemanget har svalnat bland medlemmar vad avser att nyttja stugan ändamålsenligt.

  

Detta är ett mycket tråkigt beslut att behöva hantera för den nyvalda styrelsen men tyvärr realistiskt med tanke på förutsättningarna. Styrelsen har i detta nu börjat med att ta kontakt med Göteborgs stad för vidare rådgivning gällande avveckling av verksamheten i Skatås. 

 

Har du som medlem frågor om processen eller har förslag till styrelsen gällande ovanstående information är ni välkomna att kontakta oss.

  

* * * * * * *

FRISKT VÅRDAT- HÄLSAN VUNNEN

 
På länkarna ovan kan du klicka dig vidare. Vilka vi är i styrelsen.
Hur du kommer i kontakt med oss, lite historik, bli medlem, och mycket mera
Du kan maila oss, eller skriva i vår gästbok.


Vår förhoppning är att vi kan nå ut till dig som är ung, eller nyanställd och som ännu inte lärt känna oss tillräckligt. 

Spårvägen är ett stort företag med många anställda, och arbetsplatserna är skilda från varann, över stora områden i Göteborg. Många av oss har oregelbundna arbetstider och skiftesgång.

Av naturliga skäl kan det därför vara svårt att hinna med en utvecklad kontakt med kollegierna, och att organisera fritiden på ett meningsfullt sätt.
I alla år har våra medlemmar samlats kring mottot Friskt vårdat är hälsan vunnen. I avsikt att hjälpa hälsan på väg att förbättra konditionen och naturligtvis för att ha roligt.

 

Vi är idag ca 104 medlemmar.