Här är vi i styrelsen och hur du får kontakt med oss.

Du kan också maila oss på  info@skatasstugan.se

  

 
Ordförande:
Elin Entin
Mobil: 073 - 577 5787
 
 
 
 
  
Kassör: 
Carina Tallberg
Asperö Byväg 9
430 80 ASPERÖ
Arb: 031 - 732 1069
Mobil: 070 - 2390557
 
 
 
Sekreterare: 
Susanne Johansson
Östra Eriksbergsgatan 12
417 63 Göteborg
Arb: 031 - 732 7958
Mobil: 070 - 5280900
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledamot: 
Jan Lundin
Kvarnbyvallen 25
431 34  MÖLNDAL
Tel: 031 - 732 1110
Mobil: 070 - 6467436
 
  
 
 
Ledamot:
Johan Lundmark
Hinnebäcksgatan 69
417 44 Göteborg
Mobil: 073 - 222 1350
 
  
 
 
 
Suppleant:
Eva Olsson
Kjellestadsgatan 5A
414 72 Göteborg
Mobil: 070 - 524 29 15
 
 
 
 
    
Suppleant:  
Jane Börjesson
Noltorpsgatan 5
441 55 Alingsås
Mobil: 070-776 8376