Här är vi i styrelsen och hur du får kontakt med oss.

Du kan också maila oss på  info@skatasstugan.se

  

 
 
 
 
  
 
  
Kassör: 
Carina Tallberg
Arb: 031 - 732 1069
Mobil: 070 - 239 0557
 
 
 
Sekreterare: 
Susanne Johansson
Arb: 031 - 732 7958
Mobil: 070 - 528 0900
  
   
 
 
Ledamot:
Johan Lundmark
Mobil: 073 - 222 1350
 
  
 
 
Ledamot:
Maria Björndal
Mobil: 072 - 589 8596
 
 
 
 
  
Suppleant:
Johannes Kvarnström
Mobil: 076 - 557 9513