Föreningen Skatåsstugan                    

Göteborgs Spårvägar                                                         

                                                                       

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018

 

Medlemsantal

Medlemsantalet under året uppgick till 123 betalande medlemmar, varav 22 erlade särskild pensionärsavgift.

  

Styrelsen och administration

Det administrativa och organisatoriska arbetet har skötts av styrelsen  som under året haft följande sammansättning:

 

Ordförande:                             Eva Olsson

V.ordförande:                          Jan Lundin

Sekreterare:                            Susanne Johansson

Kassör:                                    Carina Tallberg

Ledamot:                                 Jane Börjesson

 

Ordinarie revisor under året har varit Greger Landkvist.

 

Sammanträden

Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda  möten, samt ett antal informella sammanträffande.

  

Verksamhet i sammanfattning

Endast löpning hör till Föreningen Skatåsstugan.  Under 2018 har 12 st medlemmar från Skatåsstugan deltagit i
GöteborgsVarvet. Vi har dessutom några medlemmar som sprungit marathon sylvesterloppet m m.

 

 

Skatåsstugan

Vår stuga i Skatås har varit öppen och använts flitigt av föreningens medlemmar.

Uthyrningen för fester m m till icke medlemmar flyter på bra, de flesta hittar oss via vår hemsida.

Timmeråsens och Merkuriusgatan bussförskola nyttjar stugan ett par gånger, det är ca 20 barn, och ett par/tre pedagoger
som är ute i naturen och sedan äter de i Stugan. Vid dåligt väder leker de inne, puzzlar, sjunger mm.

Några mindre reparationer är utförda samt utensilier är kompletterade.

 

 

SLUTORD

Vi kan slutligen konstatera att vi även under 2018 kunnat ha igång vår verksamhet.

Detta hade inte varit möjligt utan ideell hjälp.

 

 

För detta vill vi framföra ett varmt tack och uttala en förhoppning om ett fortsatt gott samarbete i vår strävan att
förverkliga FS motto

 

 

FRISKT VÅGAT  - HÄLSAN VUNNEN

 

 

Göteborg den   2019-02-14                                     

 

Eva Olsson, Susanne Johansson, Carina Tallberg, Jan Lundin, Jane Börjesson

 

 

 

 

* * * * *

 

 

                     

Föreningen Skatåsstugan                    

Göteborgs Spårvägar                                                         

                                                            

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017

 

 

Medlemsantal

Medlemsantalet under året uppgick till 127 betalande medlemmar, varav 17 erlade särskild pensionärsavgift.

 

 

Styrelsen och administration

Det administrativa och organisatoriska arbetet har skötts av styrelsen  som under året haft följande sammansättning:

 

Ordförande:                             Eva Olsson

V.ordförande:                          Jan Lundin

Sekreterare:                            Susanne Johansson

Kassör:                                    Carina Tallberg

Ledamot:                                 Jane Börjesson

 

Ordinarie revisor under året har varit Peter Tolö.

 

Sammanträden

Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda  möten, samt ett antal informella sammanträffande.

  

Verksamhet i sammanfattning

Endast löpning hör till Föreningen Skatåsstugan.  Under 2017 har 11 st medlemmar från Skatåsstugan deltagit i GöteborgsVarvet. Vi har dessutom en medlem som sprungit Chicago Marathon. Ytterligare andra har sprungit Vårruset samt Sylvesterloppet.

 

Skatåsstugan

Vår stuga i Skatås har varit öppen och använts flitigt av föreningens medlemmar.

Uthyrningen för fester m m till icke medlemmar flyter på bra, de flesta hittar

oss via vår hemsida.

Glädjande nog har trafiken nyttjat stugan för APT under våren.

Vi har även haft uthyrt till IFK Orientering under hösten vid flera tillfällen och det flutit på utan störningar för våra motionärer.

Timmeråsens Bussförskola nyttjar stugan ett par gånger i månaden, det är ca 20 barn

och ett par/tre pedagoger som är ute i naturen och sedan äter de i Stugan. Vid dåligt

väder leker de inne, puzzlar, sjunger mm.

Några mindre reparationer är utförda samt utensilier är kompletterade.

 

 

SLUTORD

Vi kan slutligen konstatera att vi även under 2017 kunnat ha igång vår verksamhet.

Detta hade inte varit möjligt utan ideell hjälp.

 

För detta vill vi framföra ett varmt tack och uttala en förhoppning om ett fortsatt gott samarbete i vår strävan att förverkliga FS motto

 

FRISKT VÅGAT  - HÄLSAN VUNNEN

 

Göteborg den   2018-01-21                                     

Eva Olsson, Susanne Johansson, Carina Tallberg, Jan Lundin, Jane Börjesson

 

* * * * *