Bli medlem

Vill du bli medlem i föreningen kontaktar du någon av oss i

styrelsen eller maila till info@skatasstugan.se

 

Se våra stadgar för medlemskap

 

 

Årsavgift medlem:      150 kronor

Årsavgift pensionär:    75 kronor

 

Betalar via

Plus-Giro: 43190-8

eller

Swish:  123 617 4155

  

(Glöm ej:  att skriva anst nr, namn, o adress vid betalning)