Historik

 

Lite historia från 1931 och framåt

 

När man ser tillbaka på Idrottsföreningen blir man förvånad över den expansion som varit

rådande under denna tid. De ungdomar, som anställdes vid Göteborgs Spårvägar 1930-1931 saknade en idrottsförening. Genom så kallad personalrumssnack framkom att

intresset var så stort att en förening bildas.

 

Initiativet togs och man kallade till ett interimsmöte på Stampen.

Ett trettiotal kamrater hade hörsammat kallelsen och man beslutade välja en styrelse. 
Det var ganska trögt i början, ett gymnastik och friidrottsutskott jämte fotboll,

kom till stånd.  De första 6-7 åren bestod föreningen av inte fullt hundratalet

medlemmar, varav en tredjedel var aktiva.

 

Ett uppsving skedde med Busskonduktörernas anställning 1937,

den yngre generationen som då kom visade ett stort intresse för idrottsverksamheten. 

Korporationen hade också kommit igång och blev vårt första riktiga arrangemang.


1942 bildades bowlingsektion och samma år spelades vår första handbollsmatch i seriesystem.
1943 utkom vi med första tidningen. Och Svenska Spårvägsmästerskapet (SSM)

arrangerades detta år.

Gymnastiken fick ett stort uppsving.

 


1947 beslutade Göteborgs Spårvägar att bygga en gymnastiksal i Majorna,

äras den som äras bör, detta hade nog inte lyckats om inte en stor arbetsinsats

från GSGIF medlemmar gjorts.


1953 bildades Nordiskt Spårvägsidrottsförbund (NSM) där vi fick vara med och kämpa.


1954 var föreningens verkliga guldår. Vi blev Nordiska mästare i handboll, simning och orientering.


Föreningens 25 år firades i Folkets Hus och stod även som arrangör för

NSM i samband med detta.

 

 
Föreningen blev en välkänd profil som korporation. Med företagsledningens positiva

inställning har vi arbetat fram en stor motionsverksamhet som alla anställda 

mottagit mycket positivt


1971-1972 började planeringen av klubbstugan i Skatås och hösten 1973 stod den

klar för invigning. Detta tillskott av lokalitet innebar även ökad motionsverksamhet i

Skatåsterrängen. För framtiden har vi en optimistisk syn.

Även nationellt har GSGIF hållit sig väl framme i de olika sektionerna.

I lagsporter som handboll och fotboll hade vi stora framgångar i "Korpen"

samt i SSM och NSM.

 

2010 ombildades GSGIF och fick nytt namn,

Föreningen Skatåsstugan Göteborgs Spårvägar.

 

Motion åt alla fortlöper med ett livligt intresse.

 

Vårt motionsmotto är:

Friskt vårdat, hälsan vunnen!